Rauhoitetut eläimet

Alastaron Metsästysseuran alueella seuraavat riistaeläimet ovat rauhoitettuja:

  • metsäjänis (saa ajattaa, mutta ei ampua)
  • metso
  • teeri (yksi urosteeri per jäsen sallittu)
  • peltopyy
  • fasaani

Metsäkauriskiintiö on 1 kpl/jäsen. Saalista saaneet muistakaa, että MA 44§ 1 mom. mukaan metsäkauriin saalisilmoitus on tehtävä Riistakeskukselle viikon kuluessa kauriin metsästetyksi tulemisesta. Saaliin ilmoittamatta jättäminen tai jättäminen selkeästi  myöhään on metsästysrikkomus (Metsästyslain 74§:n 2 mom. 6 kohta), josta voidaan tuomita sakkoon. Ensisijaisesti (ja helpoiten) ilmoitus tulee tehdä sähköisesti osoitteessa http://saalis.riista.fi 

Alastaron metsästysseuran jahtialueella on rauhoitusalueita, jotka näet avaamalla alla olevan linkin.