Metsästys

Alastaron Metsästysseuran metsästysalueet sijaitsevat Varsinais-Suomessa pääosin entisen Alastaron kunnan alueella. Metsästysalueellemme on tyypillistä peltoalueet, joita metsäalueet katkaisevat. Metsäalueet ovat pääasiassa pieniä, Loimijoen pohjoispuolella ovat suuremmat yhtenäiset metsäalueet. Eri riistalajeja on runsaasti.

Valkohäntäpeura on ylivoimaisesti runsain riistaeläin alueellamme. Kanta on vahva ja vuosittainen saalismäärä korkea. Peuranmetsästäjiä on seurassamme toista sataa. Kyttäys- eli vahtimismetsästys on ylivoimaisesti suosituin metsästysmuoto seurassamme. Viime vuosina kuitenkin erilaiset ajojahdit erityisesti mäyräkoiria apuna käyttäen ovat yleistyneet merkittävästi. Ajojahdeista onkin ollut suuri apu varsinkin, kun Etelä-Suomen talvet alkavat olla vähälumisia. Mutta hyvällä lumikelillä varsin moni peuranmetsästäjä suuntaa kytiskopille.

Hirvi on myös tärkeä riistaeläin seuramme alueella. Lupamäärä on kuitenkin peuraan verrattuna vaatimaton. Hirvijahtiin osallistuu vuosittain n. 50 metsästäjää. Metsästys tapahtuu pääasiassa koiria apuna käyttäen. Satunnaisesti tarvitaan ajomiehiä.

Metsäkauristakin esiintyy seuramme alueella. Kanta on kuitenkin varsin paikallinen ja keskittynyt pieniin metsäalueisiin. Kevätpukkijahti tuo mukavaa vaihtelua muuten metsästyksellisesti hiljaiseen kevätkauteen.

Pienriistakannat ovat seuramme alueella hyvät. Erityisesti rusakoita ja pienpetoja esiintyy. Pienpetoja pyydetään ahkerasti, mikä osaltaan vahvistaa mm. metsäkanalintukantoja. Iloksemme olemme saaneetkin huomata, että esimerkiksi metsokanta on viime vuosien aikana elpynyt ja näitä ylväitä lintuja näkee metsissä liikkuessa. Metso on alueellamme rauhoitettu. Eniten metsäkanalinnuista metsästetään pyytä. Teerikanta on kohtuullinen, joten olemme sallineet jäsenillemme yhden urosteeren kiintiön.

Sepelkyyhkyn metsästys avaa metsästysvuoden. Sepelkyyhky onkin suosittua riistaa seuramme alueella. Alueemme on peltovaltaista, joten aina löytyy joko herne- tai vehnäpeltoja, joissa kyyhkyt ruokailevat. Hyvältä paikalta saalista voikin kertyä mukavasti.

20. elokuuta alkaa sorsastus. Alastaron halki virtaa joki, joessa ja sen sivuhaaroista tavoittaa heinäsorsia ja taveja. Järvien ja isompien lampien puuttuessa sorsastus on kuitenkin hieman pienimuotoista seuramme alueella.

Rusakkokanta on vahva. Myös metsäjänistä esiintyy, mutta metsäjäniksen ampuminen on seuramme alueella kielletty. Metsäjänistä saa toki ajattaa ja seuramme ajokoiraharrastajat käyvätkin treenaamassa koiriaan metsäjänismaastoissa. Kettua ajavat koirat lienevät hieman suositumpia kuin puhtaat jäniskoirat. Vuosittain olemme luovuttaneet maastoja jänis-, kettu- ja peuranajokokeisiin.

Seuramme alueella esiintyy myös suurpetoja. Eniten havaintoja on susista. Ilveksiä esiintyy harvakseltaan. Lisäksi villisikoja liikkuu alueemme läpi vuosittain. Jokivarsista saattaa löytää myös merkkejä majavista. Eli kaiken kaikkiaan riistakannat ovat erittäin monipuoliset!